Ratten bestrijden

De Belgische rioolbuizen beslaan samen meer dan 100.000 kilometer. Het lijkt er dus op dat er in ons rioleringsstelsel genoeg ruimte is voor het grote aantal ratten, dat er woont. En toch komen ze af en toe, ongevraagd, bij ons op visite.

De bruine rat komt het meest in België voor. Vaak zorgen de kolonies van deze rattensoort voor overlast. Ze kunnen bijvoorbeeld brand veroorzaken door te knagen aan elektriciteitskabels. Ook kunnen ratten levensgevaarlijke ziektes overbrengen zoals salmonella en de ziekte van Weil. Bij deze laatste wordt de patiënt door de infectie geel en lijdt hij of zij aan nierfalen. Ratten staan echter het meest bekend om het veroorzaken van een pestepidemie honderden jaren geleden.

 1. Ratten bestrijden: hoe kun je ze ontdekken?
 2. Werkwijze professionele rattenbestrijding
 3. Kosten ratten bestrijden

Ratten bestrijden

Hoe kunt u ratten in huis of in uw bedrijfspand ontdekken?

Maar voor de vlam in de pan slaat, kunnen ongediertebestrijders van Beestjes Kwijt, uw ratten bestrijden. Het kan wel zijn dat het enige tijd duurt voor u een rattenplaag opmerkt. Ratten zijn namelijk echte nachtbrakers. U ligt waarschijnlijk nietsvermoedend te slapen, wanneer de knaagdieren op stap gaan. En als ze zich in uw bedrijfspand verschuilen, bent u waarschijnlijk niet eens aanwezig wanneer ze ten tonele verschijnen.

Wees echter niet bang dat u zonder uw medeweten, een complete rattenkolonie huisvesting biedt. De volgende zaken doen namelijk al vermoeden dat u ratten in huis of in het bedrijfspand heeft:

 • Er liggen donkere en langwerpige uitwerpselen.
 • Er hangt een onaangename geur.
 • Er blijft niets over van de voedselvoorraad, want aan alles is geknaagd.
 • Er is zo nu en dan wat heen en weer geschuifel in de muren te horen.
 • Er is geen houten of plastic meubel meer zonder knaagschade.
 • Er zijn diverse holen buiten of binnen, waar jonge ratten in opgroeien.

Hoe kunt u ratten weren?

Weten dat ratten uw huishouden overhoop gooien, is één ding. De ratten bestrijden en voorkomen dat ze vrolijk terugkeren, is een tweede. 

Voor het ratten weren zijn diverse handvaten. Wellicht is het allerbelangrijkste dat u de nare beesten niet onbewust verleidt met etenswaren. Het gezegde luidt niet voor niets ‘zo hongerig als een kerkrat’. Ratten zijn namelijk heuse veelvraten. Zorg er daarom voor dat voedsel goed wordt afgesloten en dat er geen afval buiten de daarvoor bestemde bakken slingert. Als de ratten in uw bedrijfspand de boel op stelten zetten, is het raadzaam om ook uw werknemers te vragen zorgvuldig met hun etenswaren om te gaan. 

Als u dit heeft gedaan, kunt u daarnaast besluiten het leidingwerk nog eens na te lopen. Ratten zien vaak mogelijkheid om via kapotte buizen naar u toe te sluipen.  

Hoe kunt u ratten bestrijden?

Als u al ratten in huis of in uw zaak heeft, bent u te laat met het nemen van maatregelen. Dan kan alleen professionele rattenbestrijding de rattenoverlast verhelpen. Het grote probleem is dat ratten vrijwel nooit alleen komen en daarom is het eigenhandig bestrijden van ratten vaak lastig.

Gelukkig kan één van onze ongediertebestrijders u te hulp schieten! Als u last van ratten heeft, staat een lokale bestrijder na een belletje razendsnel voor de deur. Hij gaat de strijd met deze plaagdieren aan en zal bekijken hoe de ratten in huis gekomen zijn. Bovendien kan hij aangeven wat het ratten bestrijden qua kosten met zich meebrengt. Tot slot gaat hij over op de daadwerkelijke rattenbestrijding. We zwaaien deze bruine monsters met plezier uit!

Ratten bestrijden: wat doet een ongediertebestrijder?

Als u contact opneemt met een ongediertebestrijder uit uw omgeving, zal hij u eerst enkele vragen stellen ter voorbereiding. De eerste vraag is of u problemen heeft met het riool. Meestal is dit namelijk de belangrijkste oorzaak van rattenoverlast. Een inspectie zal uitwijzen of dit het geval is.

Tijdens de inspectie let de ongediertebestrijder op verschillende zaken. Hij kijkt bijvoorbeeld naar het onderhoud van het pand, de begroeiing, of er veel afval in de wijk ligt en of er hobbydieren buiten gevoerd worden.

Daarnaast zal een ongediertebestrijder achterhalen om welke soort rat het gaat. In België gaat het meestal om de bruine en de zwarte rat. Zwarte ratten bestrijden is lastiger, want deze soort is erg schuw en leeft op hoge, moeilijk bereikbare plekken.

Voor het bestrijden van ratten zal de ongediertebestrijder een plan van aanpak voorstellen. Hij kan de volgende bestrijdingsmethoden inzetten: bestrijding met gif, de inzet van klemmen en het aanbrengen van wering om te voorkomen dat (meer) ratten binnenkomen. Meestal wordt een combinatie van deze methoden ingezet. De totale rattenbestrijding is afhankelijk van uw situatie en de bestrijder zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.

Professionele rattenbestrijding

Ratten kunnen werkelijk overal zitten: in schuren, garages, woningen of bedrijfspanden. Ze scholen samen in kruipruimtes of ze verschuilen zich op daken van koeienstallen. Waar ze zitten, hangt af van de rattensoort, maar voor u als klant maakt zulke informatie weinig verschil. Elke rat in of rondom uw pand is er namelijk al één te veel, dus weg ermee! Onze ongediertebestrijder staat al voor u klaar.

 1. Contact opnemen voor rattenbestrijding
 2. Afspraak maken voor rattenbestrijding
 3. Voorbereiding op rattenbestrijding
 4. Inspectie voor rattenbestrijding
 5. Plan van aanpak rattenbestrijding
 6. Uitvoering van rattenbestrijding
 7. Nazorg bij rattenbestrijding
 8. Hulp nodig bij ratten bestrijden? Bel ons meteen!

Contact opnemen voor rattenbestrijding

Bij Beestjes Kwijt kunnen we ons voorstellen dat u een rattenprobleem zo snel mogelijk opgelost wilt zien. Daarom kunt u per telefoon of via de mail contact met ons opnemen. U krijgt dan vrijwel meteen een ongediertebestrijder aan de lijn die in uw regio werkzaam is.

Afspraak maken voor rattenbestrijding

U kunt direct een afspraak inplannen met de rattenbestrijder, maar eerst zal hij u enkele vragen stellen ter voorbereiding. De belangrijkste vraag zal zijn of u een rioolprobleem heeft: dit is meestal de nummer 1-oorzaak van rattenoverlast. Het is ook mogelijk dat het probleem elders is begonnen, maar een nadere inspectie zal dat moeten uitwijzen.

Voorbereiding op rattenbestrijding

Net als met vele andere soorten ongedierte is het belangrijk dat een rattenprobleem bij de bron wordt aangepakt. Ligt de oorzaak bij het riool, dan is het belangrijk dat de problemen daar eerst worden opgelost. U kunt ook kijken of er knaagschade is, bijvoorbeeld aan uw schuur. Feitelijk kunt u alles wat u opmerkt aan de rattenbestrijder melden. Hoe meer informatie hij heeft, hoe beter hij uw rattenprobleem kan verhelpen. We raden u niet aan om zelf gif te strooien tegen ratten. Ze eten namelijk telkens kleine beetjes en kunnen zo resistentie opbouwen. Sterker nog, soms laten ze een jongere rat voorproeven en wachten dan af. Als deze rat ziek wordt, weten de andere ratten dat zij dus niet van hetzelfde voedsel moeten eten. Zo slim kunnen deze beesten dus zijn!

Inspectie voor rattenbestrijding

Een inspectie vooraf door de ongediertebestrijder is noodzakelijk, omdat de oorzaak soms complexer kan zijn dan u denkt. De bestrijder kan aan de volgende zaken denken:

 • Heeft u problemen met uw riool?
 • Is uw pand goed onderhouden? Denk bijvoorbeeld aan uitgesleten spouwmuren of aan krakkemikkige ventilatieroosters.
 • Waar zitten mogelijke ingangen voor de ratten?
 • Hoe is de begroeiing rond het pand? Ratten nestelen zich eenvoudiger in groen dan op grind.
 • Hoe ziet de omgeving eruit? Ligt er veel afval in of rond het pand of zelfs in de hele wijk?
 • Bezit u hobbydieren (zoals kippen of geiten) en zijn de ratten op het voer afgekomen?
 • Komen de ratten misschien bij de buren vandaan?
 • Heeft u zelf al eens in de kruipruimte durven kijken?

Kortom, de oorzaken kunnen vaak ingewikkelder zijn dan het probleem zelf. En al helemaal als er meerdere oorzaken tegelijk kunnen worden aangewezen.

Helaas is dat nog niet alles. De rattenbestrijder houdt ook rekening met het soort rat dat bestreden moet worden. In België komen twee soorten het meest voor: de bruine rat en de zwarte rat. De bruine rat leeft op de grond en heeft zich aangepast aan de leefwijze van de mens. De kans is groot dat het deze rat is die u overlast bezorgd. De zwarte rat is erg schuw en zoekt zijn verblijf hoog in gebouwen, bijvoorbeeld op daken van koeienstallen. Omdat ze zo hoog zitten, zijn deze ratten vrij lastig te bestrijden. Gelukkig komen ze niet heel vaak voor.

Plan van aanpak rattenbestrijding

Uw ongediertebestrijder zal voor het bestrijden een plan van aanpak voorstellen. Om een rattenprobleem zorgvuldig op te lossen zijn er drie mogelijkheden:

 • Bestrijding met gif
 • Bestrijding met klemmen
 • Het aanbrengen van wering. Vaak gebeurt dit in combinatie met de andere methodes.

Welke methode wordt toegepast is mede afhankelijk van uw wensen. Als u liever geen gif in huis heeft, dan zijn de klemmen een goede optie. Het nadeel is wel dat ze vaak gecontroleerd moeten worden. Een rat die al een paar dagen dood in een klem ligt kan namelijk erg stinken.

Ervaart u overlast van ratten omdat ze uit naastgelegen panden komen? In dat geval kan de bestrijder wering aanleggen om te voorkomen dat er nog meer ratten in uw woning of bedrijfspand komen. De oorzaak zal dan wel bij uw buren opgelost moeten worden, maar deze keuze is aan hen.

Wering is vooral een preventieve methode. De ongediertebestrijder probeert dan alle mogelijke openingen in uw pand te dichten. Zeker in woningen waar geen kruipruimtes voorkomen kan dit een effectieve oplossing zijn. Toch gaat het niet alleen om kruipruimtes, maar ook om het dichten van gaten in vloeren of in keukens, het repareren van kapotte schuttingen en leidingen, enzovoort. Feitelijk hoopt men iedere opening te kunnen dichten waar ratten van buiten naar binnen kunnen komen.

Uitvoering van rattenbestrijding

In het rattengif dat gebruikt wordt voor professionele bestrijding zit een middel dat ervoor zorgt dat het bloed van de rat minder goed stolt. Dit middel wordt ook wel anticoagulans genoemd. De rattenbestrijder plaatst het gif in de ruimtes waar de ratten lopen. Meestal bevinden die plekken zich onder een pand, denk aan kruipruimtes.

Als een rat van het gif eet, dan krijgt hij inwendige bloedingen. Het kan zeker een week duren voor de rat dood is. In een aantal gevallen kan hij het zelfs bijna twee weken volhouden. Een vergiftigde rat gaat overigens altijd terug naar de plek waar hij vandaan komt. Hij denkt daar te kunnen genezen, maar hij sterft. Dode ratten in kruipruimtes worden meestal gewoon verwijderd door de bestrijder, maar veel restanten  worden niet gevonden omdat de ratten zich goed verstoppen zodra ze zich onwel voelen.

Bij het verspreiden van het gif in uw huis of bedrijfspand, hoeft u het gebouw niet te verlaten. Let wel: het rattengif mag officieel alleen binnen worden gebruikt. Buiten bestaat namelijk de kans dat andere dieren mee worden vergiftigd. Ook kan het milieu ernstig aangetast worden. Klemmen mogen buiten wel ingezet worden, maar daarmee moet u uitkijken als er bijvoorbeeld regelmatig (kleine) kinderen of huisdieren in de tuin komen. De klemmen zijn groter en breder dan muizenvallen en er zit veel meer kracht op.

Nazorg bij rattenbestrijding

Na een rattenbestrijding hoeft u zelf niets meer te doen. Het is wel belangrijk dat u blijft letten op de hygiëne in en rondom uw woning of bedrijfspand. Afval kan ratten wederom aantrekken. Voorkom dus dat u (organisch) afval buiten laat slingeren. Als er ratten in uw omgeving zijn gesignaleerd, dan moet u oppassen met het plaatsen van vogelvoer. Ratten kunnen namelijk goed van vetbollen eten. Ook als u hobbydieren heeft, moet u opletten dat het rondgestrooide voer geen ongedierte aantrekt.

Hulp nodig bij ratten bestrijden? Bel ons meteen!

Ratten kunnen al knagend behoorlijke materiële schade aanrichten. Erger is dat zij via hun speeksel, urine en uitwerpselen ernstige ziektes kunnen veroorzaken. Bel ons direct als u een rat aantreft, want er kunnen er in uw buurt nog veel meer zitten. Onze ongediertebestrijders weten precies hoe ze deze knaagdieren op een veilige en professionele manier moeten aanpakken.

Kosten ratten bestrijden

Veel mensen schrikken zich een hoedje, wanneer er ineens een rat in de buurt is. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. We weten tenslotte dat de rat één van de schadelijkste ongedierte in België is. De schade, die ze kunnen aanrichten is immens.

Als de schrik om het hart is geslagen, wordt er vaak direct overgegaan tot het bestrijden van de rat. Het is in de meeste gevallen echter niet erg lucratief om het rattenprobleem zelf te bestrijden. Sterker nog, veel doe-het-zelf-middelen zijn weggegooid geld!

Wanneer is het zelf bestrijden van ratten niet meer mogelijk?

Doe-het-zelf-middelen waarmee we ratten bestrijden, zijn weggegooid geld wanneer u een te groot aantal ratten in uw pand heeft. Hoe meer ratten u in uw huis of uw bedrijf heeft, hoe minder kans er is dat u ze zelf kunt bestrijden.

Doordat ratten hun koloniën razendsnel kunnen vergroten, zult u snel te kampen krijgen met een heuse rattenplaag. Mits u het probleem niet snel genoeg de kiem in smoort, uiteraard. Bij dit laatste kunnen onze ongediertebestrijders u goed helpen!

Berekening kosten rattenbestrijding

Als u heeft vastgesteld dat uw rattenprobleem te groot is om het zelf aan te pakken, kunt u onze ongediertebestrijders inschakelen. U kunt ze eerst om vrijblijvend advies en een offerte vragen.

Wanneer ongediertebestrijders de kosten voor de rattenbestrijding ramen, houden zij rekening met de volgende zaken:

 • Betreft het een rattenplaag of is er sprake van een kleiner rattenprobleem?
 • Zijn de ratten relatief makkelijk op te sporen en te bestrijden?
 • Zijn er zwarte of bruine ratten aanwezig?
 • Hoe lang zal de bestrijding in beslag nemen?
 • Hoeveel schade hebben de ratten al aangericht?

Tot slot zullen zij in overleg met u natuurlijk een bestrijdingsmethode bepalen.

Hoe gaat het ratten bestrijden in zijn werk?

De juiste bestrijdingsmethode bepalen, is van groot belang. U wilt tenslotte dat het bestrijden van de ratten kosteneffectief is en de ene methode zal meer effect hebben dan de andere.

Wanneer één van onze ongediertebestrijders bij u op bezoek komt, zal hij uitvoerig met u bespreken wat hij van plan is. Ook zal hij bekijken of u baat heeft bij het nemen van preventiemaatregelen. Dan kunt u een rattenplaag in het vervolg voorkomen en wordt u niet weer op kosten gejaagd. U kunt uw geld vast beter besteden!

Vrijblijvend advies en offerte aanvragen

Bent u op zoek naar een ongediertebestrijder uit uw regio? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u snel bij ongedierteoverlast en andere ongedierteproblemen, overal in België. Bel 078 - 485 200 of vul onderstaand formulier in voor advies, een offerte of voor het maken van een afspraak!